Skip to content

Wegwijs in subsidies

Binnenkort kunnen MKB-bedrijven weer projecten indienen voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten. Dit is een populair instrument dat onder de innovatiesubsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) valt. De loketten gaan waarschijnlijk 4 april open. Wees er snel bij, want de budgetten voor dit instrument worden meestal op de eerste dag al overschreden!

MIT Haalbaarheidsprojecten
Het MIT-instrument Haalbaarheidsprojecten biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van de technische en economische risico’ s van voorgenomen innovatieprojecten. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, zoals literatuuronderzoek en een marktverkenning, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Thematisch moet het innovatieproject passen bij de programma’s van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • Energie & Duurzaamheid
  • Landbouw, Water & Voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Er wordt tot € 20.000 subsidie geboden, dit is maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Een aanvraag voor Haalbaarheidsprojecten kan alleen bij een van de acht regionale loketten worden ingediend.

Andere MIT-instrumenten
Voor het MIT-instrument R&D-samenwerkingsprojecten kunnen naar verwachting in juni weer aanvragen worden ingediend.
De MIT-Kennisvouchers kunnen waarschijnlijk ook vanaf april weer worden aangevraagd bij het landelijke loket.