Skip to content

Wegwijs in subsidies

In de regio’s Groningen/Emmen, IJmond en Rijnmond gaan binnen het Just Transition Fund (JTF) op 23 januari de eerste calls open.

Groningen/Emmen
In deze regio gaan twee regelingen open op 23 januari: de Subsidie investering en opleiding en de Call grote kennis- en valorisatieprojecten.

De Subsidie investering en opleiding is bedoeld voor industriële ondernemingen in de proces- en maakindustrie in de provincie Groningen of gemeente Emmen. Gesubsidieerd worden investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting met bijbehorende bij- of omscholing en training van personeel. Het project moet maatschappelijke impact hebben op het gebied van werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Er is € 42 miljoen budget, waarvan de helft voor mkb-ondernemingen en de helft voor grote ondernemingen.

De Call grote kennis- en valorisatieprojecten maakt onderscheid tussen kennisontwikkelingsprojecten en valorisatieprojecten. Bij Valorisatieprojecten kan het gaan om het bouwen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces, waarbij gebruikgemaakt wordt van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). Bij Kennisontwikkelingsprojecten gaat het om het ontwikkelen van kennis die in hoge mate innovatief is, maar waarbij ook oog is voor concrete vermarkting. Het project moet zowel economisch als maatschappelijk impact maken op de provincie Groningen en/of gemeente Emmen. Er is € 17 miljoen budget beschikbaar.

IJmond
Er opent een call voor innovatieve projecten, waarbij activiteiten van haalbaarheidsonderzoek t/m opschaling in aanmerking kunnen komen. De projecten moeten bijdragen aan een rechtvaardige transitie in de regio IJmond. Daarbij kan het gaan om de sporen:

  1. Vernieuwen en versterken van de regionale economie
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
  3. Wendbare en weerbare beroepsbevolking

Het is een pré als projecten deze drie sporen integraal benaderen, maar dit is geen harde voorwaarde. Het budget voor deze openstelling is € 15 miljoen.

Rijnmond
Er worden twee calls opengesteld voor projecten die bijdragen aan een rechtvaardige transitie in de regio Groot Rijnmond, met daarbij specifieke aandacht voor het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam. Daarbij kan het gaan om de sporen:

  1. Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire ketens
  2. Versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens
  3. Wendbare en weerbare beroepsbevolking

De eerste call is bedoeld voor innovatieve projecten gericht op spoor 1 en/of 2, met een budget van € 31,1 miljoen. De tweede call is bedoeld voor (arbeidsmarkt)projecten gericht op spoor 3, met een budget van € 9,4 miljoen.

Over het JTF
Het JTF draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het hoofddoel is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen met extra ondersteuning op een rechtvaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Daarbij is aandacht voor de economische en sociale aspecten van die transitie in de regio. In Nederland gaat het om de regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Er is in totaal € 623 miljoen budget voor deze programma’s, waarbij € 330 miljoen gereserveerd is voor de regio Groningen-Emmen en voor de andere vijf regio’s elk € 58,5 miljoen.