Skip to content

Wegwijs in subsidies

Net als in 2022 is er dit jaar een subsidietender voor projecten op het gebied van Artificial Intelligence (AI) binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Aanvragen kunnen waarschijnlijk worden ingediend van 21 maart tot en met 9 mei 2023; de planning is op dit moment echter nog niet definitief.

Voorwaarden R&D Samenwerking AI
Voor het MIT-instrument R&D Samenwerking AI gelden voorwaarden die grotendeels overeenkomen met die voor het al langer bestaande instrument R&D Samenwerking. Zo moet een project bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers. De looptijd van een project is maximaal 2 jaar. De subsidie dekt 35% van de in aanmerking komende kosten, tot maximaal € 350.000.
In tegenstelling tot de ‘gewone’ tender R&D Samenwerking kunnen aanvragen voor de AI tender alleen bij het landelijke loket van de MIT worden ingediend.

Andere MIT-instrumenten
Volgens de voorlopige planning kunnen vanaf 4 april aanvragen worden ingediend voor Haarbaarheidsprojecten. Aanvragen hiervoor kunnen alleen worden ingediend bij de regionale loketten. De verwachting is dat de budgetten voor dit onderdeel op de eerste dag al overvraagd zullen worden!

Ook de MIT-Kennisvouchers kunnen waarschijnlijk vanaf 4 april weer worden aangevraagd bij het landelijke loket.

Voor 6 juni tot en met 12 september staat de reguliere tender voor R&D Samenwerkingsprojecten gepland. Bij dit onderdeel moeten projecten in principe bij de regionale loketten worden ingediend; alleen bovenregionale projecten kunnen bij de landelijke tender terecht.