Skip to content

Wegwijs in subsidies

Om investeringen in CO2-besparende maatregelen in de industrie te stimuleren is de investeringssubsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) in het leven geroepen. Deze regeling wordt van 15 maart 2023 t/m 9 januari 2024 opnieuw opengesteld met een budget van € 138 miljoen.

Doelgroep
De VEKI is bedoeld voor individuele bedrijven in de industrie. Zij kunnen VEKI subsidie krijgen voor investeringen in CO2-besparende maatregelen die een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben. Ook CO2-equivalenten (andere broeikasgassen) tellen mee. Investeringen binnen de volgende thema’s kunnen in aanmerking komen:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-verlagende maatregelen

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen.

Voorwaarden
De subsidie is alleen voor maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. De uitstoot van CO₂ of CO₂-equivalent bij het bedrijf zelf moet erdoor verlaagd worden. Het project moet van start gaan binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend en in een periode van 3 jaar worden uitgevoerd.
Verder gelden er nog aparte voorwaarden voor elk van de thema’s, onder andere vanwege Europese regelgeving.

Ook moet de investering zich al bewezen hebben in minstens 3 vergelijkbare projecten in Nederland. Als dit nog niet het geval is, kan het zijn dat de investering onder de DEI+ alsnog gesubsidieerd kan worden, in de categorie Demonstratieprojecten.