Skip to content

Wegwijs in subsidies

Er is dit jaar een nieuw onderdeel toegevoegd binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Vergassing van reststromen. Vanaf donderdag 15 februari kunnen aanvragen binnen dit thema worden ingediend.

De subsidie is bedoeld voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen. Het gaat hierbij om biogene en gemengde reststromen. De installatie moet de reststromen omzetten naar hernieuwbare energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of grondstof voor de circulaire economie.
Er is € 98 miljoen budget beschikbaar. De openstelling loopt van 15 februari tot 29 augustus.

Andere DEI-onderdelen zijn ook nog geopend. Zo kunnen voor het onderdeel Waterstof en groene chemie nog tot 25 juni aanvragen worden ingediend voor pilot- en demonstratieprojecten en voor Test- en experimenteerinfrastructuur. Daarnaast is het DEI-onderdeel Energie- en klimaatinnovaties nog tot 29 augustus open voor aanvragen voor elk van de 7 thema’s binnen dit onderdeel:

  • Afvang, gebruik en opslag CO2
  • Circulaire economie
  • Energie-efficiëntie anders dan in gebouwen
  • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen
  • Flexibilisering van het energiesysteem
  • Lokale infrastructuur
  • Andere CO2-verminderende maatregelen