Skip to content

Wegwijs in subsidies

De overheid bereidt een nieuwe subsidieregeling voor: de Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE). De regeling ondersteunt investeringen die nodig zijn voor de productie van (essentiële onderdelen van) batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties in eigen land.

Door de energietransitie neemt de vraag naar batterijen, zonnepanelen en elektrolysers de komende jaren toe. Tegelijk blijven investeringen in de productie hiervan achter, waardoor de strategische afhankelijkheid van andere landen toeneemt en het realiseren van een klimaatneutrale economie vertraagd wordt. Daarom gaat de IMKE de maakindustrie in deze sectoren ondersteunen.

Er loopt nu een consultatieronde waarin bedrijven input kunnen geven voor de regeling. De bedoeling is dat de subsidieregeling in het tweede kwartaal open gaat. Er wordt waarschijnlijk zo’n € 200 miljoen voor uitgetrokken vanuit het Nationaal Groeifonds, waarvan het grootste deel naar de productie van zonnepanelen gaat.