Skip to content

Wegwijs in subsidies

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is weer opengesteld voor innovatieve projecten die helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen! De nieuwe openstelling loopt van 15 maart t/m 31 augustus. Er is een budget van € 74 miljoen beschikbaar.

Subsidiëring is mogelijk voor projecten die vallen binnen een van de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Afvang, gebruik en opslag CO2
  • Circulaire economie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie
  • Flexibilisering van het energiesysteem
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Er wordt bij de DEI+ onderscheid gemaakt tussen Pilotprojecten en Demonstratieprojecten. Pilotprojecten zijn gericht op het verbeteren van een innovatieve techniek. Bij een Demonstratieproject gaat het om een echte praktijktoepassing in uw eigen bedrijf. Als er voor een zelfde soort installatie al minstens 3 keer eerder subsidie is verleend wordt het niet meer gezien als Demonstratieproject, maar komt de investering misschien wel voor VEKI subsidie in aanmerking.