Skip to content

Wegwijs in subsidies

De overheid biedt energie-intensieve mkb-ondernemingen een tegemoetkoming voor energiekosten: de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De TEK kan tussen 21 maart en 2 oktober 2023 worden aangevraagd. Een aanvraag heeft betrekking op de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Energie-intensief
De TEK is bedoeld voor mkb-bedrijven die energie-intensief zijn; dat wil zeggen dat de energiekosten minstens 7% bedragen van de omzet over 2022. Hiervoor worden de energiekosten geschat op basis van verbruiksgegevens van de netbeheerder en modelprijzen voor 2022 van € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Voorschot
Als u in aanmerking komt wordt er zo snel mogelijk een voorschot uitgekeerd. Begin 2024 worden nieuwe modelprijzen voor 2023 vastgesteld, waarmee de definitieve subsidie wordt berekend. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen in 2023 kan dit dus meer of minder zijn dan het voorschot.

De belangrijkste voorwaarden die gelden bij de TEK:

  • De regeling is alleen voor mkb-ondernemingen die energie-intensief zijn.
  • U mag geen vast contract hebben met lagere tarieven dan de drempelprijs van de regeling (€ 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit).
  • De subsidie bedraagt maximaal € 160.000.