Skip to content

Wegwijs in subsidies

Ondernemingen in Groningen, Friesland en Drenthe kunnen in 2023 opnieuw voorstellen indienen voor innovatieve projecten met economische en maatschappelijke impact bij Valorisatie subsidieregelingen. De subsidiepercentages bij deze regelingen liggen tussen 25% en 45%. De Valorisatie regelingen worden mede gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund.

Waarvoor zijn de subsidies?
Het project moet draaien om het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces, waarbij gebruikgemaakt wordt van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Thematisch moet het aansluiten bij een van de vier transitie op het gebied van circulaire economie, hernieuwbare energie, gezondheid en digitalisering. De regeling is vooral bedoeld voor het mkb in Noord-Nederland.

Aanvraagproces
Een aanvraag moet in 2 stappen worden ingediend. Er moet eerst een projectvoorstel van maximaal 2 pagina’s worden ingeleverd, waarop binnen 3 weken feedback gegeven wordt. Daarna kan een volledig uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend.

Voor kleine projecten, met een subsidievraag tussen € 100.000 en € 350.000, kunnen aanvragen ingediend worden t/m 28 september 2023 12.00 uur in de tender Valorisatie Klein. Het korte projectvoorstel kan uiterlijk tot 1 september worden ingediend. Het gaat om een tender; na sluiting van het aanvraagloket worden de projecten gerangschikt en krijgen de beste voorstellen subsidie.
Voor deze tender is een budget van € 2.500.000 beschikbaar.

Daarna is vanaf 9 oktober tot 29 februari 2024 een call voor middelgrote projecten geopend, met een subsidiebehoefte tussen € 350.000 en € 800.000. Het korte projectvoorstel kan uiterlijk tot 12 januari 2024 worden ingediend. Anders dan de bij de kleine projecten worden de aanvragen bij deze call beoordeeld in volgorde van binnenkomst!
Bij deze regeling is er een budget van € 16.500.000 beschikbaar.