Skip to content

Wegwijs in subsidies

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA), die in oktober 2022 voor het eerst beschikbaar was, wordt dit jaar opnieuw opengesteld. Vanaf 18 september 2023 kunnen weer aanvragen worden ingediend. Deze openstelling is er een budget van € 190 miljoen beschikbaar. Daarvan wordt € 66,5 miljoen gereserveerd voor projecten met een subsidieaanvraag kleiner dan € 500.000.

De DUMAVA-subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van bepaalde maatregelen of een integraal verduurzamingsproject op basis van een recent energieadvies. Dit energieadvies moet bij de aanvraag worden meegestuurd. Indien het gebouw is opgeleverd na 2012 komt het alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. In aanmerking voor subsidie komen gebouwen binnen de volgende sectoren:

  • Provincies, waterschappen en gemeenten;
  • Zorgaanbieders met een kwalificerende SBI-code;
  • Onderwijs, waaronder basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten;
  • Cultuur, voor instellingen die een culturele ANBI-status hebben;
  • Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn;
  • Religieuze instellingen met een kwalificerende SBI-code;
  • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals buurthuizen en gemeenschapscentra, met een kwalificerende SBI-code.

DUMAVA is niet bedoeld voor ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Zij kunnen gebruik maken van andere regelingen, zoals de EIA en de MIA. Verder is DUMAVA niet bedoeld voor maatregelen die verplicht zijn in het kader van de energiebesparingsplicht voor inrichtingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken. Ook is een combinatie van DUMAVA met een andere subsidie niet toegestaan.

De subsidie vergoedt 30% van de projectkosten en 50% van de kosten van een energieadvies en een energielabel.

Het is deze ronde mogelijk 2 weken voor de opening al een concept aanvraag klaar te zetten, zodat deze direct ingediend kan worden wanneer de openstelling begint. Dit is van belang, want bij de eerste DUMAVA openstelling werd het budget al op de eerste dag overtekend.

Het is de bedoeling dat er tot 2030 jaarlijks een nieuwe aanvraagronde DUMAVA geopend wordt. In totaal wordt hier € 1,9 miljard voor uitgetrokken.