Skip to content

Wegwijs in subsidies

De Europese Commissie heeft de gewijzigde regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) goedgekeurd, waardoor de volgende openstelling definitief op 5 september t/m 5 oktober 2023 valt. Het budget is dit jaar maar liefst € 8 miljard.

Nieuw is dit jaar dat een deel van het budget gereserveerd is voor minder rendabele technieken. Omdat verwacht wordt dat deze op de lange termijn wel belangrijk zullen zijn voor de energietransitie wil de overheid de doorontwikkeling van deze technieken ondersteunen. Het gaat om technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat in een periode van 12 of 15 jaar een subsidie verleend wordt die de onrendabele top dekt. De hoogte hangt af van de kostprijs en de marktprijs. Er zijn 5 hoofdcategorieën binnen de SDE++:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbaar gas
  • Hernieuwbare warmte
  • CO2-arme productie
  • CO2-arme warmte

Binnen elke categorie zijn er verschillende technieken waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Bij de openstelling in 2022 hebben maar liefst 1677 projecten steun ontvangen voor een totaal subsidiebedrag van € 11,9 miljard. Samen verminderen deze projecten de jaarlijkse CO2-uitstoot met 4,6 miljoen ton!