Skip to content

Wegwijs in subsidies

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu ondersteuning voor meer soorten groene investeringen. Vooral voor circulaire economieprojecten komen er mogelijkheden bij. Deze verbreding is doorgevoerd n.a.v. wijzigingen in de Europese staatsteunregels per 1 juli 2023.

Wijzigingen
Naast de al bestaande mogelijkheden binnen de VEKI worden nu ook de volgende soorten projecten ondersteund:

  • recycling en hergebruik van eigen afval
  • vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen
  • productieprocessen waarin minder grondstoffen worden verbruikt
  • investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken
  • projecten voor specifieke warmte-infrastructuur

De huidige openstelling van de VEKI loopt nog t/m 9 januari 2024; hiervoor is een budget van € 138 miljoen gereserveerd.

Doelgroep
De VEKI is bedoeld voor individuele bedrijven in de industrie. Zij kunnen VEKI subsidie krijgen voor investeringen in CO2-besparende maatregelen die een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben. Ook CO2-equivalenten (andere broeikasgassen) tellen mee. Investeringen binnen de volgende thema’s kunnen in aanmerking komen:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-verlagende maatregelen

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen.

Voorwaarden
De subsidie is alleen voor maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. De uitstoot van CO2 of CO2-equivalent bij het bedrijf zelf moet erdoor verlaagd worden. Het project moet van start gaan binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend en in een periode van 3 jaar worden uitgevoerd.
Verder gelden er nog aparte voorwaarden voor elk van de thema’s, onder andere vanwege Europese regelgeving.

Ook moet de investering zich al bewezen hebben in minstens 3 vergelijkbare projecten in Nederland. Als dit nog niet het geval is, kan het zijn dat de investering onder de DEI+ alsnog gesubsidieerd kan worden, in de categorie Demonstratieprojecten.