Skip to content

Wegwijs in subsidies

In 2023 is het opnieuw mogelijk om DHI-subsidie aan te vragen voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies of Investeringsvoorbereidingsprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Nieuw in 2023 is dat er een verhoogd subsidiepercentage van 70% geldt voor ‘groene’ DHI-projecten. Voorwaarde hiervoor is dat uw technologie of product bijdraagt aan doelen als klimaatadaptatie, het beperken van klimaatverandering of de transitie naar een circulaire economie. In 2023 is er € 8,5 miljoen DHI-budget, waarbij € 4 miljoen bedoeld is voor projecten in ontwikkelingslanden en € 4,5 miljoen voor projecten in ontwikkelde landen.

De DHI-regeling is bedoeld voor Nederlandse MKB-ondernemingen die willen gaan exporteren naar of investeren in het buitenland. In principe vergoedt de subsidie 50% van de kwalificerende projectkosten.