Skip to content

Wegwijs in subsidies

De overheid wil energiebesparing stimuleren, vanwege zowel milieu- en klimaatredenen als de geopolitieke omstandigheden. Daarom wordt het budget van de Energie-investeringsaftrek (EIA), de fiscale regeling die bedoeld is om investeringen in energiebesparing te stimuleren, flink verhoogd: van € 149 miljoen in 2022 naar € 249 miljoen dit jaar.

Verder staan er nog diverse wijzigingen van de EIA in de Energielijst 2023. Veel van die wijzigingen hebben te maken met de hogere energieprijzen. Sommige bedrijfsmiddelen komen nu niet meer voor EIA in aanmerking, omdat de terugverdientijd te kort geworden is. Dit geldt bijvoorbeeld voor LED verlichting en besparingssystemen voor verlichting. Aan de andere kant zijn er weer nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, zoals glas voorzien van een lage emissie coating voor tuinbouwkassen. Ook de rekenprijzen die gebruikt moeten worden bij de ‘generieke codes’ zijn aangepast.
Daarnaast komen warmte- en koudenetten niet meer voor EIA in aanmerking, omdat de regering een aparte subsidieregeling heeft aangekondigd die specifiek warmtenetten gaat stimuleren.
Het aftrekpercentage blijft gelijk op 45,5%. Het investeringsbedrag dat een bedrijf per jaar voor de EIA kan melden is minimaal € 2.500 en maximaal € 136 miljoen.