Skip to content

Wegwijs in subsidies

Het budget voor de huidige openstelling van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is onlangs met € 16 miljoen verhoogd. Aanvragen voor deze ronde van de DEI+ kunnen nog tot en met 10 januari 2023 worden ingediend.

Voor de meeste thema’s binnen de DEI+ is al meer subsidie aangevraagd dan er budget beschikbaar is. Voor het thema ‘Waterstof en groene chemie’ is nu nog wel ruim budget beschikbaar.
Bij het thema ‘Waterstof en groene chemie’ gaat het om producten en diensten die bijdragen aan

  • stimulering van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie
  • productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit
  • transport en opslag van waterstof
  • vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

De DEI+ is gericht op het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten van energie- en klimaatinnovaties die een bijdrage kunnen leveren aan het kosteneffectief reduceren van de Nederlandse CO2-emissies in 2030. Projecten die de flexibilisering van het energiesysteem betreffen, dragen indirect ook bij aan de reductie van CO2 -emissies en kunnen daarom ook onder de DEI+ vallen.
In 2023 wordt weer een nieuwe openstelling van deze subsidie verwacht, waarschijnlijk vanaf april.