Skip to content

Wegwijs in subsidies

Bij de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt net als vorig jaar een thema voor Waterstof en Groene chemie opengesteld. Vanaf 4 juli kunnen aanvragen hiervoor worden ingediend.

Waterstof wordt steeds belangrijker als energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem. Daarom worden innovaties gestimuleerd voor energieopslag, conversie van hernieuwbare opgewekte energie en de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse. Deze subsidieregeling is bedoeld voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten die bijdragen aan:

  • de productie van waterstof via waterelektrolyse;
  • transport en opslag van waterstof(dragers);
  • vernieuwend gebruik van waterstof(dragers) en duurzaam opgewekte elektronen (‘groene elektronen’) voor duurzame chemische processen en producten in de industrie (‘groene chemie’).

Voor dit thema is een apart budget vrijgemaakt van € 40 miljoen. Waar andere thema’s van de DEI+ op 31 augustus 2023 sluiten, kunnen aanvragen voor Waterstof en Groene Chemie worden ingediend tot 25 juli 2024; het kan echter zijn dat het budget al veel eerder op is.