Skip to content

Wegwijs in subsidies

De jaarlijkse openstelling van de subsidieregeling praktijkleren loopt dit jaar tot 15 september. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2022-2023.

Achtergrond subsidieregeling praktijkleren
De overheid wil dat studenten bij bedrijven terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter personeel. Daarom biedt deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. De regeling is bedoeld voor werkgevers in alle sectoren. Per onderwijscategorie (VMBO, mbo, hbo, enz.) gelden er verschillende voorwaarden. Het grootste deel van het budget is gereserveerd voor mbo-bbl praktijkleerplaatsen.

Recent heeft de minister van OCW bekendgemaakt dat de regeling na 2023 met 5 jaar verlengd zal worden.