Skip to content

Wegwijs in subsidies

Van 1 maart t/m 28 maart is er weer een aanvraagtijdvak SLIM voor het mkb. De SLIM-regeling heeft jaarlijks openstellingen voor het mkb in maart en september. Dit jaar is er in maart € 15 miljoen budget beschikbaar en in september € 13,5 miljoen.

Bij de SLIM-regeling kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode
  4. het bieden van praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Met een L&O-methode wordt bedoeld structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn het ontwikkelen van een e-learning programma, het invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

Voor grote bedrijven in de landbouw- horeca- of recreatiesector en voor samenwerkingsverbanden komt er dit jaar weer een aanvraagronde in juni-juli.