Skip to content

Wegwijs in subsidies

Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden door de overheid gestimuleerd met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). In 2023 wordt het MIA-budget verhoogd van  € 144 miljoen naar € 192 miljoen; het budget voor Vamil blijft gelijk op € 25 miljoen.

In de Milieulijst 2023 staan verder een aantal wijzigingen ten opzichte van 2022. Een deel daarvan heeft te maken met de stikstofproblematiek. Zo komen verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening met een vermogen van 2 tot 30 kVA nu in aanmerking voor MIA en Vamil. Ook is het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-emissiereducerende techniek verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen.
Daarnaast komen er meer waterstof- en elektrische voertuigen en mobiele werktuigen in aanmerking voor MIA/Vamil. Bijvoorbeeld waterstof aangedreven mobiele werktuigen en elektrisch aangedreven werktuigendragers.
Naast dat er in totaal 22 middelen aan de lijst zijn toegevoegd, zijn er ook 18 van de lijst verwijderd. Zo komen gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot niet meer in aanmerking, omdat meer wordt ingezet op aardgasvrij verwarmen.

Onveranderd zijn de aftrekpercentages voor de MIA op 27%, 36% en 45%; bij de Vamil mag 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Er geldt een minimaal investeringsbedrag van € 2.500 per melding.