Skip to content

Wegwijs in subsidies

De minister voor Economische Zaken heeft de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aangekondigd, een subsidieregeling die bedoeld is om het mkb gedeeltelijke compensatie te bieden voor de gestegen energiekosten.

Een energie-intensieve mkb-onderneming komt in aanmerking als de energiekosten minstens 12,5% van de omzet bedragen en er een jaarlijks verbruik is van minstens 5.000 m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit. Alleen ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een omzet kleiner dan € 50 miljoen mogen aanvragen indienen. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden energie-intensieve mkb’ers in aanmerking komen voor de TEK.

Kwalificerende mkb-ondernemers kunnen 50% van de kostenstijging vergoed krijgen voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Daarbij wordt uitgegaan van drempelprijzen van € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit; 50% van de kostenstijging boven deze drempels wordt vergoed. Er geldt wel een maximum van € 160.000 subsidie.

De TEK moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De verwachting is dat de regeling in het 2e kwartaal van 2023 opengaat.