Skip to content

Wegwijs in subsidies

De jaarlijkse aanvraagronde voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is dit jaar van 10 september t/m 10 oktober. De SDE++ subsidieert projecten die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Het budget voor de aanvraagronde in 2024 is € 11,5 miljard. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar!

Aparte budgetten minder rendabele technieken
Net als in 2023 is er een gereserveerd budget voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Dit zijn technieken die nu nog minder rendabel zijn, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Voor elk van deze technieken is € 1 miljard gereserveerd.

Wijzigingen t.o.v. vorig jaar
Vanaf de aanvraagronde 2024 krijgen projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. Het verrekenen van hoge winsten bij de subsidie is vanwege de Europese regels voor staatssteun verplicht.

Verder zijn er dit jaar enkele nieuwe technieken die in aanmerking komen voor de SDE++-subsidie. Het gaat om:

  • zonnepanelen waarvoor een kleine dakaanpassing nodig is
  • natuurinclusieve zon-PV op veld
  • warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie)
  • warmtepomp voor de glastuinbouw
  • kleinschalige vergisting
  • elektrificatie van de industrie