Skip to content

Wegwijs in subsidies

Vanaf 6 juni t/m 12 september kunnen innovatieve mkb-bedrijven weer subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze subsidiemodule is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van minimaal 2 mkb’ers die industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitvoeren.

Doelgroep
Van belang is dat het project moet aansluiten bij één van de 6 Kennis en Innovatie Agenda’s:

  • Energie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op de criteria Vernieuwing, Economische waarde, Kwaliteit van de samenwerking en Positieve impact. De hoogst gerangschikte projecten krijgen subsidie. De subsidie dekt 35% van de subsidiabele kosten van de deelnemende mkb’ers, tot bepaalde maximumbedragen.

Regionale aanvraagloketten
Aanvragen voor deze subsidieregeling moeten in principe bij één van de 8 regionale loketten worden ingediend. In totaal hebben de regio’s € 36,8 miljoen budget. Alleen voor bovenregionale projecten is er een landelijke tender, waar dit jaar € 3,1 miljoen budget voor is.

De overheid gebruikt de MIT om het mkb extra te betrekken bij het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Naast de tenders voor R&D-samenwerkingsprojecten biedt de MIT ook subsidies voor Haalbaarheidsonderzoeken en Kennisvouchers.