Skip to content

Wegwijs in subsidies

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert projecten die duurzame energie opwekken of CO2-uitstoot verminderen. Bij de openstelling in 2022 hebben maar liefst 1677 projecten steun ontvangen voor een totaal subsidiebedrag van € 11,9 miljard. Samen verminderen deze projecten de jaarlijkse CO2-uitstoot met 4,6 miljoen ton!

Voor 2023 staat er weer een nieuwe openstelling van de SDE++ gepland voor september.
Nieuw bij deze ronde is dat er ‘hekjes’ binnen het budget geplaatst worden, waarmee een deel van het budget gereserveerd wordt voor enkele minder rendabele technieken. Hiermee wil de overheid de doorontwikkeling van deze technieken ondersteunen.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat in een periode van 12 of 15 jaar een subsidie verleend wordt die de onrendabele top dekt. De hoogte hangt af van de kostprijs en de marktprijs.
Er zijn 5 hoofdcategorieën binnen de SDE++:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbaar gas
  • Hernieuwbare warmte
  • CO2-arme productie
  • CO2-arme warmte

Binnen elke categorie zijn er verschillende technieken waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.