Skip to content

Wegwijs in subsidies

Van april 2023 t/m maart 2024 is er een nieuwe openstelling van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in CO2-verminderende technieken in de industrie en willen weten of deze technisch en economisch haalbaar zijn.

Nieuw dit jaar is dat de maximale subsidie voor studieprojecten is verhoogd van € 500.000 naar € 2.000.000. De overheid wil namelijk grotere investeringsprojecten met daarvoor benodigde grotere studies mogelijk maken om de doelen voor CO2-vermindering te halen.

De studie moet gaan over een onderneming binnen de industrie en passen binnen één van de vastgestelde programmalijnen:

  1. Sluiting van industriële ketens
  2. Een CO2-vrije industrieel warmtesysteem
  3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
  4. Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
  5. Overige CO2-verlagende maatregelen

De TSE Industrie Studies maakt onderscheid tussen een haalbaarheidsstudie, milieustudie of een vergelijkbare studie. Ook zaken als ‘basic engineering’ en praktijktesten kunnen onderdeel zijn van de studie.

De subsidie TSE Industrie Studies bedraagt 50% tot 70% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 2 miljoen voor haalbaarheids- en milieustudies. Bij een vergelijkbare studie gaat het om de-minimissteun, met een maximum van € 200.000 per bedrijf.

Het budget voor deze aanvraagronde is € 20 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.