Skip to content

Wegwijs in subsidies

In de Voorjaarsnota 2023 is aangekondigd dat het scholingsbudget Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) in 2024 wordt afgeschaft. Dit doet de overheid vooral om kosten te besparen.

Met het STAP-budget kan € 1000 voor scholing worden aangevraagd door zowel werkenden als werkzoekenden bij erkende opleiders. Het STAP-budget werd in 2022 ingevoerd als vervanging van de fiscale scholingsaftrek en is zeer populair.

In een reactie heeft UWV laten weten bezorgd te zijn over de afschaffing van het STAP-budget: “Wij zijn bezorgd dat er wordt bezuinigd op de scholing voor iedereen op de arbeidsmarkt en dat de STAP-regeling per 1 januari 2024 beëindigd wordt. Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid. Het STAP-budget biedt voor veel mensen, voor wie dit eerst niet mogelijk was, de mogelijkheid om scholing te volgen die hen verder helpt op de arbeidsmarkt. Dat deze mogelijkheid nu komt te vervallen is niet goed voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt en baart ons dan ook zorgen.”
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip heeft aangegeven te kijken naar alternatieven om een Leven Lang Ontwikkelen te blijven stimuleren.

Op 1 mei is er weer een aanvraagronde voor het STAP-budget. Verder zijn er in 2023 nog aanvraagrondes gepland op 3 juli, 4 september en 1 november.