Skip to content

Wegwijs in subsidies

Dit jaar kunnen innovatieve mkb-bedrijven vanaf 11 juni t/m 17 september weer subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze subsidiemodule is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van minimaal 2 mkb’ers die industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitvoeren.

Inhoudelijk moet het project aansluiten bij één of meer van de Kennis en Innovatie Agenda’s:

  • Klimaat en Energie
  • Circulaire economie
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Verder is van belang dat alleenstaande software zonder fysiek product niet in aanmerking komt voor de MIT R&D Samenwerkingsprojecten.

Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op de criteria Vernieuwing, Economische waarde, Kwaliteit van de samenwerking en Positieve impact. De hoogst gerangschikte projecten krijgen subsidie. De subsidie dekt 35% van de subsidiabele kosten van de deelnemende mkb’ers, tot bepaalde maximumbedragen.

Aanvragen voor deze subsidieregeling moeten in principe bij één van de 8 regionale loketten worden ingediend. Alleen voor bovenregionale projecten is er ook een landelijke tender, waar dit jaar ruim € 3,1 miljoen budget voor is.

De overheid gebruikt de MIT om het mkb extra te betrekken bij het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Naast de tenders voor R&D-samenwerkingsprojecten biedt de MIT ook subsidies voor Haalbaarheidsonderzoeken en Kennisvouchers. Verder was er dit jaar ook al een aparte openstelling voor R&D Samenwerkingsprojecten op het gebied van AI.