Skip to content

Wegwijs in subsidies

Om de waterstofeconomie te stimuleren is er een extra programmalijn toegevoegd aan de subsidie TSE Industrie Studies. Daarbij kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie.

De nieuwe programmalijn bestaat uit 4 deelthema’s:

  • Transport en opslag van waterstof(dragers) inclusief conversiestap
  • Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen
  • Productie van waterstof
  • Productie van (onderdelen van) elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof

Voor deze programmalijn is een extra budget van € 10 miljoen beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). Per project is maximaal € 2 miljoen subsidie mogelijk.